Banjo Poly Pump Viton O-Ring and Seal Repair Kit

Part Number:
BP12999-AV
Price:
$76.79/EA
Available To Ship Now Available To Ship Now

Banjo Pump Poly Pump Viton O Ring and Pump Seal Repair Kit

BP12999-AV (Pump Seal & O Ring Repair Kit) contains:

  • BP12729VA
  • BP12717V
  • BP12754V (Viton O Ring)
  • BP12719AV
  • BPUV15163V (FKM Viton-Type Prime/Drain Plug O Ring)
  • BP12710V
  • BP12716 ( Pump Slinger)